porady

Kastracja/sterylizacja psa, kota i innych zwierząt

STERYLIZACJA ZWIERZĄT (suki, kotki i innych gatunków)

  Zabieg sterylizacji wykonywany jest u samic i polega na chirurgicznym usunięciu jajników wraz z macicą, co prowadzi do utraty zdolności naszego zwierzęcia do rozmnażania. Wyeliminowanie ryzyka niechcianej ciąży u naszego pupila jest jednym z najczęściej podnoszonych argumentów przemawiających za sterylizacją. Do innych zalet płynących ze sterylizacji suczki, kotki czy samic innych gatunków należą:

  • profilaktyka nowotworów (szczególnie gruczołu mlekowego, ale także macicy czy pochwy) oraz chorób układu rozrodczego takich jak np. ropomacicze,
  • eliminacja objawów ciąży urojonej u suczek,
  • ograniczenie włóczęgostwa (ucieczek) często występującego w trakcie cieczki u suczek czy w trakcie rujek u kotek,
  • w przypadku zwierząt wolnożyjących – ograniczenie bezdomności zwierząt.

Optymalnym momentem wykonywania sterylizacji jest okres przed lub po pierwszej rujce czy cieczce. Organizm naszego zwierzęcia jest już na tyle rozwinięty i silny, że ryzyko powikłań związanych ze znieczuleniem ogólnym czy samym zabiegiem jest stosunkowo niskie. Dodatkowo wykonując zabieg w tym okresie życia zmniejsza się znacznie ryzyko wystąpienia w przyszłości nowotworów układu rozrodczego. Im później wykonamy zabieg sterylizacji tym większe jest ryzyko pojawienia się np. nowotworów gruczołu mlekowego czy wystąpienia np. ropomacicza.

KASTRACJA ZWIERZĄT (psa, kocura i innych zwierząt)

  Zabieg kastracji wykonywany jest u samców i polega na chirurgicznym usunięciu jąder wraz z przydatkami, czyli najądrzem i powrózkiem nasiennym, co tak samo jak w przypadku sterylizacji samic prowadzi do utraty zdolności naszego zwierzęcia do rozmnażania. Najczęstszym powodem kastracji samców jest ich skłonność do znakowania terenu. Do innych zalet płynących z kastracji należą:

  • profilaktyka nowotworów jąder, prostaty, odbytu czy gruczołów okołoodbytowych oraz chorób układu moczowo-płciowego (szczególnie chorób prostaty takich jak zapalenie prostaty czy jej przerost),
  • ograniczenie agresji wobec innych samców w przypadkach, gdy agresja jest zależna od hormonów płciowych,
  • ograniczenie włóczęgostwa (ucieczek) samców w okresach rozrodczych,
  • w przypadku zwierząt wolnożyjących – ograniczenie bezdomności zwierząt.

W przypadku samców podobnie jak w przypadku samic optymalnym momentem wykonania kastracji jest okres osiągnięcia dojrzałości płciowej lub czas bezpośrednio poprzedzający ww. okres. Wykonanie zabiegu w tym okresie niesie za sobą niskie ryzyko powikłań związanych ze znieczuleniem ogólnym czy samym zabiegiem. Również w przypadku samców wykonując zabieg w tym okresie życia zmniejsza się znacznie ryzyko wystąpienia w przyszłości nowotworów układu moczowo-płciowego czy problemów zdrowotnych dotyczących np. prostaty.


JAK TO WYGLĄDA W NASZYM GABINECIE

  Do zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęta kwalifikowane są po wykonaniu wywiadu lekarskiego oraz ogólnego badania klinicznego. Dobrą praktyką, którą zawsze polecamy jest wykonanie badań morfologicznych i biochemicznych krwi, które pomogą nam ocenić podstawowe parametry funkcjonowania poszczególnych narządów i układów a co za tym idzie, zdolność organizmu do metabolizowania środków znieczulających. W przypadku dobrych wyników badań zwierzę umawiane jest na zabieg.

Zwierzęta przyjmowane na zabieg powinny być na czczo!!!

W naszym gabinecie sterylizacje psów (suk), kotek i innych samic oraz kastracje psów, kocurów i innych samców wykonujemy metodą tzw. „małego cięcia”. U samic cięcie wykonywane jest w linii białej, u psów przedmosznowo a u reszty samców mosznowo. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym i trwają w większości przypadków około 30-45 min. Po zabiegu zwierzę potrzebuje 2-3 godziny na wybudzenie ze znieczulenia. Zabiegi sterylizacji/kastracji w naszym gabinecie są zabiegami chirurgii jednodniowej. Oznacza to, że zwierzę tego samego dnia wraca po zabiegu do domu. Ranę pooperacyjną w trakcie okresu gojenia należy zabezpieczyć przed lizaniem lub zanieczyszczeniem poprzez założenie zwierzęciu ubranka pooperacyjnego (w przypadku suczek lub kotek) lub kołnierza pooperacyjnego (w przypadku psów lub kocurów). Zdjęcie szwów pooperacyjnych kończy całą procedurę i następuje zazwyczaj po 10 dniach od zabiegu.

W celu umówienia się na zabieg zapraszamy do działu kontakt w zakładce Gabinet Weterynaryjny UNICKA.